Taxatie: 01-06-2002 (Toegevoegd door: Mika)

De grote vrees van iedere bezitter van een mooie klassieker is dat hij, bij gebruik van zijn auto, schade oploopt. Door voorzichtig en met verstand te rijden kan veel ongemak voorkomen worden, maar toch, soms kan men er echt niets aan doen en zit men met een wellicht enorme schade opgescheept. Een verzekering met een goede omschrijving van de waarde kan dan echter uitkomst bieden. Pas echter op voor de bekende kat in de zak. Heeft men geen cascoverzekering, dan is men voor het verhaal van de schade aan eigen auto afhankelijk van de verzekering van de tegenpartij. Weliswaar moet hij u schadeloos stellen, maar ja, een dertig jaar oude auto, die heeft nu eenmaal een waarde van nagenoeg nul. U hoeft het er niet mee eens te zijn, maar het is aan u dat te bewijzen.

Het Wetboek van Koophandel is er in artikel 273 duidelijk over: Indien de waarde der verzekerde voorwerpen niet door partijen in de polis is uitgedrukt kan dezelve door alle bewijsmiddelen worden gestaafd. Dat geeft veel werk en misschien wel een rechtszaak om een en ander af te dwingen. Een moeilijke zaak. Bezit u een cascoverzekering met daarin en genoemde waarde, dan bent u al beter af.

Hierover schrijft de wet in artikel 274: indien de waarde in de polis is uitgedrukt, heeft de rechter niettemin de bevoegdheid om aan den verzekerde de nadere rechtvaardiging der uitgedrukte waarde op te leggen, voor zo verre door den verzekeraar redenen worden aangevoerd, waaruit gegrond vermoeden wegens het bovenmatige der opgave geboren wordt. De verzekeraar heeft in allen gevallen het vermogen om de bovenmatigheid der uitgedrukte waarde in rechten te bewijzen. In normaal Nederlands (de betreffende artikelen dateren uit de eerste helft van de 19e eeuw en zijn sindsdien niet veranderd!) betekent dit het volgende. De verzekeraar moet Uw schade betalen op basis van het in de polis genoemde bedrag. Mocht sinds het opmaken van de polis de waarde van uw voertuig aanmerkelijk minder geworden zijn, dan mag hij u op grond daarvan ook minder uitkeren. Echter, uw verzekeraar moet die waardevermindering wel keihard kunnen bewijzen, eventueel tegenover de rechter. In de regel komt u met zo'n artikel 274 verzekering wel goed weg, maar het kan best eventjes duren voor u uw geld hebt. De verzekeraar zal namelijk bij een forse schade altijd wel proberen "bovenmatigheid" aan te tonen!

Het beste bent U bij schade af met een waardebepaling volgens artikel 275 van het Wetboek van Koophandel: Indien echter het verzekerd voorwerp vooraf is gewaardeerd door deskundigen, bij partijen daartoe benoemd en, des gevorderd, door den rechter beŽdigd, kan de verzekeraar niet daartegen opkomen, tenzij in geval van bedrog; alles behoudens de bijzondere uitzonderingen bij de wet gemaakt. Met andere woorden, indien de waarde van Uw voertuig door een door de verzekeraar geaccepteerde deskundige is vastgesteld, is hij gehouden aan deze taxatie. Hij moet u te allen tijde het overeengekomen schadebedrag zonder discussie uitbetalen, tenzij hij bedrog uwerzijds kan aantonen. Zo'n deskundige hoeft dus niet perse beŽdigd te zijn, maar dat is natuurlijk wel wenselijk. Belangrijk is in alle geval, dat uw polis duidelijk vermeld dat de waardebepaling overeenkomstig artikel 275 heeft plaatsgevonden. Indien uw polis dit laatste niet expliciet vermeld, moet u er van uitgaan, dat de vermelde waarde in de polis tot stand is gekomen op basis van artikel 274. Ook indien de waardebepaling van Uw voertuig door een beŽdigd taxateur heeft plaatsgevonden. U moet namelijk vooraf met de verzekeraar afspreken dat uw taxateur als deskundige is "benoemd", anders wordt uw taxateur over dezelfde kam geschoren als niet-beŽdigde collega's.

Blijft tenslotte de vraag wat u moet doen indien u alleen een WA-verzekering hebt. In zo'n geval heeft een waardebepaling door een beŽdigd taxateur toch wel zin. U hebt dan tenminste een rapport in handen van iemand die door de rechter als deskundige is benoemd en dat zorgt er voor dat u toch wel sterk staat tegenover de tegenpartij. Een absolute must is dan wel dat u ook over een rechts-bijstandsverzekering beschikt, want op eigen kosten uw gelijk halen is meestal zo duur, dat u het vaak beter maar kunt laten. Aan een rapport van een niet beŽdigd persoon hebt u in zo'n geval weinig; U moet dan eerst maar zien te bewijzen dat die persoon deskundig is en dat is verre van eenvoudig.

Autoconoom Taxatie buro b.v. beŽdigde taxateurs, art. 275 W.v.K. Burg. Sutoriusstr. 2-14 4813 PM Breda tel. 076-5 206 206 Wat kost dat? Bovenstaande taxateur is door mijn verzekeringsmaatschappij aanbevolen. De kosten zijn voor mijn T2 ongeveer f. 240,-. Je maakt een afspraak in Breda. De taxatie is bij mijn verzekering geldig voor 36 maanden. Dit komt dus op ongeveer f.80,- per jaar.